Mobiliari Urbà > Bancs > Banc Volga Mad - UM369LM

Formigó prefabricat armat color blanc granític. Llistons de fusta tropical de secció 110x35mm, tradata amb Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug.

Acabat: color natural.

Es pot col·locar en elements aïllats o en grups.

Ancoratge recomanat: recolzat en el sòl en els seus extrems robustos amb l'objectiu de facilitar la neteja i el manteniment.

UM369LM Banc Volga Mad