Mobiliari Urbà > Bancs > Cadira Delta XXI - UM363WS

El banc Delta XXI destaca respecte  altres bancs de la gamma de mobiliari urbà per la seva gran robustesa. Està realitzat amb fusta tropical tractada amb un protector fungicida, insecticida i ignífug i amb peus de fundició dúctil amb protector contra la corrosió que resulta ideal per a un mobiliari urbà que pateix els efectes atmosfèrics constantment. Existeix la possibilitat d'adquirir el banc Delta XXI amb fusta FSC, que prové de tales controlades. Es caractertiza també pels seus perfectes acabats i les seves múltiples variants: banc, cadira i banc llarg.

 

UM363WS Cadira Delta XXI