Catalunya | Català
Catalunya | Català

Mobiliari Urbà > Bancs > Cadira Delta XXI - UM364S

UM364S Cadira Delta XXI

El Banc Delta XXI (UM364) és una variant del banc Delta XXI (UM363W) amb la particularitat de que aquest té recolzabraços i la bancada és més estilitzada. Aquest Banc combina perfectament la seva estètica robusta amb la comoditat. Com altres elements de la gamma de Mobiliari Urbà aquest banc està fabricat amb fusta tropical tractada amb un protector fungicida, insecticida i ignífug i amb peus de fundició dúctil amb protector enfront la corrosió.

Existeix la possibilitat d'adquirir el banc Delta XXI amb fusta FSC, que prové de tales controlades. Es caracteritza també pels seus perfectes acabats i les seves múltiples variants: banc, cadira i banc llarg.