Mobiliari Urbà > Bancs > Cadira Lisa - UM375

Formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós

Es pot col·locar en elements aïllats o en grups

Ancoratge recomenat: Recolzat pel seu propi pes.

UM375 Cadira Lisa