Mobiliari Urbà > Bancs > Cadira Petrus - UM359S

Formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós

Es pot col·locar en elements aïllats o en grups

Ancoratge recomenat: Recolzat pel seu propi pes.

UM359S Cadira Petrus