Mobiliari Urbà > Bancs > Tumbona Petrus - UM359T

Formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós

Es pot col·locar en elements aïllats o en grups

Ancoratge recomenat: Recolzat pel seu propi pes.

UM359T Tumbona Petrus