Mobiliari Urbà > Bolards - Pilones > Balisa Dalia - IBDAL100

La Balisa Dalia és un producte molt eficient pensat per a l'abalisament i senyalització de camins, parcs i zones peatonals.

Entre les seves principals característiques destaquen la seva robustesa mecànica i resistència a la corrosió.

Està fabricada en acer galvanitzat en calent. Amb acabats superficials mitjançant imprimació epoxi i revestiment de pintura poliester al forn, en oxiró negre. La tapa superior es d'acer inoxidable amb acabat brillant, que la fa molt atractiva. El difusor és de metacrilat glacejat, que fa que la llum sigui uniforme. El bloc òptic està integrat en la mateixa Balisa Dalia.

Està dissenyada pensant en que tingui un fàcil manteniment incorporant una porta de registre segons EN40 i el reglament electrotècnic de baixa tensió. Facilitant el canvi de làmpada unicament retirant la tapa inoxidable de la part superior.

www.pilonadalia.com

video de la Balisa Dalia (Youtube)

IBDAL100 Balisa Dalia