Mobiliari Urbà > Papereres > Paperera Dara - PA694SMO

La Paperera Dara destaca per portar incorporat un pràctic cendrer a la part frontal. S'obre amb clau i el seu buidat és a través d'una porta. El barret de planxa d'acer protegeix contra les condicions climatològiques adverses.

Aquesta Paperera de la gamma de Mobiliari Urbà és ideal per espais amb un gran volum de gent. Es presenta en dues versions: la paperera Dara i la paperera Dara Plus, més gran.

www.papelerasbenito.com

PA694SMO Paperera Dara