Parcs Infantils i Equipament Esportiu > Habilitats > Circuit Rehabilitació - Escala i Rampa - JGA06