Catalunya | Català
Catalunya | Català

Tapes i Reixes

tapes i reixes

BENITO URBAN és una empresa puntera en el sector del sanejament que dissenya i fabrica la seva gama de Tapes i Reixes sota uns estrictes paràmetres de qualitat i seguretat d'acord amb les normatives vigents.

És la primera empresa del mercat europeu de Tapes i Reixes que disposa de dobre certificació de producte (BVQI i AENOR) en Tapes i Reixes, embornals, canals i boques de desguàs.

L'objectiu de BENITO URBAN es desenvolupar productes funcionals i innovadors per al clavegueram i sanejament de les nostres ciutats.

Dins la gama de Tapes i Reixes, alguns dels nostres productes com les tapes de pou, les tapes hidràuliques i les tapes de serveis poden incloure un marcatge personalitzat.