Arredo Urbano > Panchine > Panchina Bretaña - UM374