Accesibilitat | BENITO URBAN 

Accessibilitat

Un lloc web accessible per a tots

Benito Urban, SLU ofereix les seves pàgines amb un disseny accessible i amb l'objectiu de garantir l'accés universal a tots els usuaris, principalment a les persones amb més dificultats d'accés a la informació (amb alguna disminució física, sensorial o amb barreres tecnològiques). Per això s'han considerat las recomanacions de la WAI (Web Accessibility Iniciative).

Pautes d'accesibilitat

Hem seguit les següents pautes:

1. Accés directe i permanent al menú de navegació principal (situat a la part esquerra de cada pàgina).

2. Accés directe al mapa web (a la part superior de cada pàgina).

3. Accés directe al cercador intern, amb la finalitat de facilitar la cerca d'informació desitjada.


Navegació

Per facilitar l'accés en tot moment a qualsevol apartat o subapartat d'aquesta web, s'han utilitzat menús desplegables al menú de navegació.

Els enllaços (o links) es ressalten quan el cursor hi passa por sobre i canvien de color un cop ja han estat visitats pel mateix usuari.

Tots els usuaris que s'hagin registrat en algun formulari d'aquest lloc, automàticament seran reconeguts i no s'hauran de tornar a identificar durant la sessió actual.

Hem utilitzat iconografies universals, fàcilment identificable per tots.

Compatibilitat

1. Les pàgines d'aquest lloc web s'han programat en llenguatge XHTML 1.0.

2. Recomanem una resolució de pantalla de 800 x 600 píxels com a mínim.

3. Navegadors: Internet Explorer 11.0, Crome i Fire Fox 34.

4. No es requereixen connectors (plug-ins) per poder visualitzar el lloc web. Es reserva l'ús puntual de Flash per a insercions publicitàries (banners). En aquest cas, l'usuari amb plug-in Flash 5 visualitzarà la pel·lícula Flash; l'usuari que no disposi del plug-in visualitzarà una imatge estàtica (GIF o JPG).

5. Per visualitzar alguns documents en format PDF serà necessari descarregar Adobe Acrobat Reader.

Si sorgeix algun problema de visualització amb els navegadors esmentats pots posar-te en contacte amb webmaster@benito.com.

I si vols enviar-nos qualsevol suggeriment per millorar aquesta web, no dubtis en comunicar-nos-ho: webmaster@benito.com.