Columna Tuca

ICTU45APP

Descripció

Base fabricada en acer S-235-JR galvanització. Acabats superficials mitjançant revestiment de poliuretà texturat en forja.

 

Braç galvanitzat acabat color negre microtexturat.

* Nota d'instal·lació: Per a la correcta orientació del braç, formigonar els perns amb 45è d'orientació respecte a la direcció del carrer.

Veure més...