Pilona Pilona Hospitalet Flex

H214UM-1C

Descripció

Pilona fabricada en plàstic elastòmer flexible color negre, que resisteix als raigs UV, amb una banda reflectora en la part superior.

Es fabrica en variant fixa o mòbil. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.

Ancoratge recomanat: Base zincada encastable.

Veure més...