Duo

VC8

Descripció

Cendrer i paperera d’acer galvanitzat. Cubeta interior d’acer galvanitzat per a recollida de bosses.

Porta amb tancament automàtic i obertura mitjançant una clau triangular. Acabat: Imprimació epoxi i pintura poliéster en pols color negre forja.

Ancoratge recomanat: Fixació al terra mitjançant 4 cargols Ø8, no subministrats.