Bar

H214VA

Descripció

Pilona flexible de Ø80 ideal per instal·lacions que no requereixen encastament, amb placa inferior de 160x160mm. Després de rebre un impacte torna a la seva forma i posició original, sent una pilona pràcticament indestructible. Fixació mitjançant 4 tacs metàl·lics. 

La base de fixació està reforçada amb una pletina d'acer inoxidable.