Paperera Kube Selectif Verd

PA672SV

Descripció

Paperera fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós.
Cèrcol per a fixar la bossa i tapa superior d'acer amb tractament Ferrus, procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color  específic per a cada tipus de residu: paper, envasos, orgànic, vidre.

Ancoratge recomanat: Mitjançant el seu propi pes.

Veure més...