Paperera Minsk-R

PA612R

Descripció

Cubeta i estructura en acer zincat i pintat. Cubeta amb sistema d’aro abatible per a la bossa d’escombraries. Peus de fosa dúctil.

Imprimació epoxi i pintura polièster en pols, peus cubeta color burdeos. Peus amb doble tractament anti corrossió pintats al forn.

Ancoratge recomanat: Base d’anclatge triangular amb forats per a la seva fixació al terra, mitjançant 3 cargols M8, no subministrats.

Veure més...