Pilona Flexible

HFLEX

Descripció

Pilona fabricada en plàstic elastòmer flexible color negre, que resisteix als raigs UV, amb una banda reflectora en la part superior. 
Es fabrica en variant fixa o mòbil. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.
Ancoratge recomanat: Per encastament.

A altres usuaris també els agrada: