Street Workout Mixto A

JSW16

Descripció

Els elements Street Workout fabricats en materials metàl·lics amb pals de perfil circular i brides d'alumini pintades per a garantir unes prestacions professionals i d'adaptabilitat del producte. L'oferta aposta per un gran ventall de jocs combinables com l'Espatllera, Paralel, Monkey, Snake, Abdominal, Dominades, Flexions i Doble nivell. La pràctica d'esport consisteix a utilitzar els espais públics a l'aire lliure per a l'entrenament personal de tipus aeròbic, cardiovascular, de força, musculatura i/o flexibilitat de manera gratuïta.

Estructura, Metall: Pals d'acer galvanitzat en calent de Ø100x3mm. Gran resistència a l'abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Barres, Metall: Barres d'acer galvanitzat i  lacatges en pintura en pols polièster de Ø40x3mm.

Brides, Metall: Abraçadores de alumino fos. Acabades amb pintura en pols polièster color verd.

Caragols: Caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

  • Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
    Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
    No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
    Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm):   / Peça més pesada (Kg): 

ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Veure més...