Trampolin CIRCULAR

JTRA

Descripció

Llit elàstic circular.

Estructura: Format per marc metàl·lic galvanitzat, collar protector de goma de cautxú EPDM.

Malla de salt: Produïda per peces de plàstic amb superfície antilliscant entrellaçades entre si i molles d'acer de subjecció a marc.

  • Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
  • Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
  • No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
  • Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg): 

ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017 Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Veure més...