Multiesport FUSTA

JMD2212MPV

Descripció

Joc al aire lliure par a la pràctica de les següents modalitats: basquet, futbol, handbol i hockey.

Estructura metàl·lica formada per barrots horitzontals de 100x20x2 i verticals de 80x80x2, valla en tramex composta per mòduls. Esrtuctura pre galvanitzada i lacada en pols polièster a 200 graus, al forn. Els laterals estan a 1m i els extrems a 3m.

Porteries anti vandàliques de 3x2, amb perfilaries de 80x80 i 40x80mm en els marcs i de 16x16 amb travessers de 45x45 als extrems, deixant una llum de 60x12mm. Per damunt de les porteries s’hi instal·len taulers de basquet anti vandàlics, amb cistelles massisses i xarxes armades.

Plaques de fixació de tota la estructura de 200x200mm i 1 cm de gruix fixades a la solera mitjançant cargols tipus “hilti”:
Accessos a la pista multi esportiva per les parts del darrere de les porteries.
Color tancament: verd o a escollir pel client.
Protecció de tots els cargols amb taps de plàstic i instal·lació de femelles cegues.
Tot això s’executarà sobre una llosa perimetral de formigó armat ha-250cm amb columnes a mode de lligat de D=10mm amb estreps de D=8mm, de mida mínima 40cm i ample 20cm.
Gespa de 12mm verda.
Tipus de producció: Tufting en línia.
Composició: 100% polipropilè.
Estructura: Fil recte FIBRILAT amb un pes de 6.600Dtex +/-15%
Color del fil: verd galga 3/16
Pes del fil: 898 g/m2 +/- 15%
Número de puntades: 17dm
Número de puntades 35.700 punt/m2
Soporte de base o Backing: polipropilè.
Pes: 137 g/m2 +/-5%
Composició del recobriment: Poliuretà (Pu)
Permeabilidad: 4500 mm/h

Veure més...