Fusta

JCART01

Descripció


Descripció

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).
En el cas d’estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat.

La resina i els nusos son la seva part natural.
Panells, HDPE: Polietilè d’alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i a la que no afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura. Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini.
Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini.
Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
Fixació: en SD mitjançant platines d’acer inoxidable. En SB enterrats 400mm.
- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.
ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017 Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Veure més...