Banderola alumini

S07003-2

Descripció

MATERIAL: Banderola fabricada amb alumini de 5 mm, lacada polièster curat a 180º retolada i vernís de protecció curat a 180º. Zones properes front marítim s’aconsella inoxidable AISI 316 pintat amb polièster curat a 180º. Subjecció als suport mitjançant grapa d’extrusió d’alumini mecanitzada i lacada amb polièster curat a 180º.


IMPRESSIÓ: Impressió directe a dues cares i vernís de protecció curat a 180º.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

SUPORT: (es referencia a part) Suport acer galvanitzat 80 Ø x 2 x3000 mm pintat amb polièster curat a 180º Zones properes front marítim s’aconsella inoxidable AISI 316 de 80 Ø x 2 x3000 mm pintat amb polièster curat a 180º.

COLOR ACABAT: Banderola: segons disseny grà?c Grapa: oxirón (altres colors consultar) Suport: negre oxirón (altres colors consultar)