Diba

SD08001-032D

Descripció

MATERIAL: Mòdul d'alumini de 3mm amb ala de 30 mm dors lacat amb polièster Sistema subjecció de fixat al suports directament amb cargols per fusta inoxidable.


IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffiti una cara.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

SUPORTS: Suports de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles de 150x70x2200/2500. Certificat de tala controlada FSC.

COLOR ACABAT: Dors plafó Ral 2002 (altres colors consultar).