Artigas

SD20001-006

Descripció

MATERIAL: Monòlit fabricat amb acer de de 8mm galvanitzat i lacat amb polièster curat a 180º. Placa per retolació d’alumini 5 mm lacada amb polièster curat a 180º enganxada a l’estructura d’acer


IMPRESSIÓ: Impressió directe i envernissada amb polièster curat a 180º.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

COLOR ACABAT: Estructura: negre oxirón (altres colors consultar) Placa retolació segons disseny de la gràfica