Insitu paret mòdul + contra

S06002-2

Descripció

MATERIAL: Mòdul de planxa alumini de 1.5 mm pintat amb polièster curat a 180º i contra per subjecció


IMPRESSIÓ: Impressió directa i envernissada amb poliester curat a 180º

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Segons disseny