D400 Canal HRM

PC12

Descripció

Canal HRM + Mecalinea D4 dissenyada per a suportar un trànsit mitjà. Perfecta per a instal·lar en vies amb una IMD de 1.000 a 20.000, calçades de carreteres (incloent carrers per als vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tota mena de vehicles.

  • Canal realitzada en formigó prefabricat + reixa en fosa dúctil, en gràfic esferoidal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
    Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
    Inlcuye perfil galvanitzat.
    Superfície metàl·lica antilliscant.
    Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
Veure més...