C250 Delta 50V

R0766V

Descripción

Delta está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas

  • Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
  • Articulada antirobatori.
  • Disposa de llengüetes Encadenables per a embornal corregut.
  • Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) i canaló darrere que garanteix una alta absorció.
  • Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant
Ver más...