Kube

UM372M

Description

Taula fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte llis. Ancoratge recomanat: Mitjançant el seu propi pes.