El lloc web i el domini de www.benito.com corresponen a Benito Urban, S.L. (d'ara endavant, “Benito”), amb domicili a Vic (Barcelona), carrer Lleida, número 10, titular de N.I.F. B-59987529, telèfon 93 852 10 00 i adreça de correu

electrònic [email protected] Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 45113, foli 95 i fulla B29484.

Els drets sobre els continguts d'aquest lloc, incloent els textos, imatges, dissenys, gràfics, marques i altres signes distintius pertanyen a BENITO o a tercers que han autoritzat el seu ús.

BENITO presenta aquests continguts per a informar sobre els seus serveis i els productes que fabrica i comercialitza. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió, radiodifusió o similar, total o parcial,

dels continguts del present lloc web, qualsevol que sigui la seva finalitat i el mitjà que utilitza per a aconseguir-lo, sense autorització expressa i per escrit de BENITO.

 

Les referències als serveis i productes de BENITO que es presenten en aquest lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a BENITO fins a la contractació expressa d'una comanda.

BENITO es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut de la web.

BENITO no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en aquest situat web.

 

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la

jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules sotmetent-se als Jutjats de Vic (Barcelona).

Benito Urban, SLU s'obliga a complir les condicions de venda i subministrament de producte d'acord amb les Condicions Generals de Venda

 

FONS D'AJUTS A LA INVERSIÓ EN RENOVABLES ELÈCTRIQUES

Expedient número: ICA025/21/000518

A BENITO URBAN, S.L.U., sempre tenim present la importància del Medi Ambient, tant per a la societat com per a les nostres activitats. Per això, en el nostre compromís a reduir l'impacte ambiental, s'ha fet una important inversió mitjançant la instal·lació de plaques solars, cosa que ens permet generar energia neta, renovable i sostenible. BENITO URBAN, S.L.U ha invertit un total de 133.825,67 €, en una instal·lació amb 340 plaques (mòduls) solars, amb una potència unitària de 380 kWp, sent la potència total instal·lada de 129,20 kWp i estimant una producció anual de 150.775 kWh/any. Aquesta inversió s'ha dut a terme gràcies als ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovables, finançat per la Unió Europea – NextGeneartionEU, obtenint una ajuda de 27.031,24 €.

 

  Veure informe