Columna Donalson

ICDO36

Descripció

Columna telescòpica fabricada en una sola peça. Base amb secció quadrada amb vèrtexs arrodonits. Casquet adaptador per a fixar una lluminària en posició vertical.

Columna fabricada en acer al S-235-JR galvanització. Acabat en color negre microtexturat.

Opcional: Producte disponible en colors, consultar combinacions.

* Nota d'instal·lació: Per a la correcta orientació del braç, formigonar els perns amb 45è d'orientació respecte a la direcció del carrer.

Veure més...