Projector Apolo XL

APALXL

Descripció

Projector de perfil pla especialment dissenyat per a la il·luminació d'estadis esportius. Família amb tres mesures diferents i un ampli rang de potències, entre 500W i 1500W. Està disponible amb múltiples distribucions lumíniques per a adaptar-se a cada projecte. El seu ancoratge mitjançant lira permet orientacions en qualsevol angle d'inclinació. Preparada per a qualsevol sistema de control de regulació. Disposa opcionalment d'un espiell teslescòpica amb làser per a poder orientar els projectors amb precisió.