Descripció

El galvanitzat en calent es realitza submergint la peça d’acer en un bany de zinc, a una temperatura de 450ºC. Durant la fase d’immersió es produeix una reacció entre el ferro i la peça de zinc, generant un aliatge ferro-zinc que s’adhereix a la superfície. En el procés de galvanització, el gruix mitjà del zinc està entre 50 i 80 μm. El galvanitzat prolonga la vida útil del producte. Un cop galvanitzat el material, no és necessari pintar-lo ni aplicar cap tractament. El galvanitzat en calent en bany de zinc garanteix el recobriment total de la peça per dins i per fora, incloses les peces ocultes. Els recobriments en pols ofereixen una excel·lent tecnologia amb beneficis per a moltes aplicacions industrials. Aquests productes s’han guanyat una reputació per la seva resistència a la corrosió i durabilitat degudes a la cobertura superior de les vores, la construcció d’una pel·lícula gruixuda i l’absència d’imprimació. Amb nivells zero de compostos orgànics volàtils (COV) i contaminants de l’aire perillosos (HAO) específics, els recobriments en pols estan dissenyats per a respondre a les demandes ambientals.

Avantatges:

 • Alta resistència a la corrosió
 • Alta resistència mecànica
 • Bon aspecte visual
 • Baix manteniment

Aplicacions:

 • Pilars
 • Estructures
 • Tubs

Gruix - tubs:

 • Ø128x2mm Pilars Modus
 • Ø114x3mm Metàl·lics, Pilars d’elements saludables
 • Ø76x2mm Pilars i tubs Modus
 • Ø60/48/38/32x2mm Barres i tubs de connexió d’elements saludables
 • Ø25/19x1,5mm Tubs Modus

Gruix - xapa: 4mm Angles metàl·lics i ancoratges per pilars

Acabats: Acabat de vora llisa

Colors:

 • Gris RAL9006 Elements saludables, Metàl·lics, Molles
 • Negre RAL9005 Elements saludables