Descripció

BENITO, utilitza en la majoria de productes fusta laminada de pi tractada en autoclau IV. Aquest tractament li confereix protecció enfront de l’atac de tèrmits, insectes i fongs de putrefacció. Un cop tractada és modelada i mecanitzada en funció de les necessitats existents amb eines específiques per a això.

La fusta és, com a tal, un material respectuós amb el medi ambient, renovable i sostenible. La fusta “respira” és a dir, absorbeix i desprèn la humitat, i és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta que no influeixen en la seva resistència i durabilitat. Per la seva banda la pròpia resina i els nusos de la fusta són part natural d’ella.

Tractada en autoclau, risc classe IV, lliure de crom i arsènic, d’acord amb la norma EN335, aconseguint una protecció resistent a l’aigua i fungicida.

Adaptat al Standard Europeu, d’acord amb la norma PRE / 227/2003.

  

Sabies que... la fusta natural “respira” és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta. No influència per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat.