Descripció

El galvanitzat en calent es realitza submergint la peça d’acer en un bany de zinc, a una temperatura de 450ºC. Durant la fase d’immersió es produeix una reacció entre el ferro de la peça i el zinc, generant un aliatge ferro-zinc que s’adhereix a la superfície. En el procés de galvanització, el gruix mitjà del zinc està entre 50 i 80 μm. El galvanitzat prolonga la vida útil del producte. Un cop galvanitzat el material, no és necessari pintar-lo ni aplicar cap tractament. El galvanitzat en calent en bany de zinc garanteix el recobriment total de la peça per dins i per fora, incloses les parts ocultes.

Avantatges:

  • Alta resistència a la corrosió
  • Alta resistència mecànica
  • Baix manteniment

Aplicacions:

  • Pilars
  • Estructures
  • Tubs

Gruix - tubs: Ø80x2mm Estructura de gronxadors

Gruix - xapa: 4mm Angles metàl·lics i ancoratges per a pilars

Acabats: Acabat de vora llisa