Descripció

Per atorgar la seva solidesa i resistència, tots els components de fusta estan fabricats amb fusta de pi laminada classe GL24, tractada en autoclau factor de risc IV utilitzant el protector TANALITH E, sense rastre de metalls pesats. Segons la norma europea EN351/EN335 de factor de risc, la classe IV és per pilars de fusta que estan en contacte directe amb el terra. En condicions climatològiques, la fusta tractada adopta un càlid color marró mel per llavors convertir-se en un gris platejat natural. En cas de que aquest tipus de fusta estigui sotmesa a condicions climàtiques variables, la fusta de pi laminada pot presentar algunes fissures diminutes a la superfície que no redueixen en absolut la seva durabilitat. En quant a la resina i els nusos, formen part de la seva aparença natural.

Avantatges:

  • Alta resistència contra l’esquerdament de la fusta. Constituïda per 5 capes
  • Protecció contra podriments
  • Protecció contra fongs
  • Protecció contra insectes xilòfags (escarabats, termites, etc.)
  • Durabilitat d’aquestes característiques durant 10 anys

Aplicacions:

  • Pilars
  • Bigues
  • Taulers

Gruix: Pilar estàndard 90x90mm

Acabats: R5