Banc Arq

UM384

Descripció

Fusta tropical de secció. Estructura d’acer laminat en fred.

Acabat en fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga. Acer amb capa d’imprimació epoxi i pintura polièster sublimat al forn, color oxiró negre forja. 

Ancoratge recomanat:: Barilla soldada encastada al terra.

Veure més...