Cadira Kube Ficus

UM348S

Descripció

Banc fabricat en prefabricat de formigó color gris granític d'aspecte rugós. Es pot col·locar en forma d'elements aïllats o en grups. Ancoratge recomanat: Mitjançant pel seu propi pes.

Veure més...