Pilona Petrus LED

H374L

Descripció

Pilona fabricada amb prefabricat de formigó armat amb un acabat decapat fi, dissenyada per impedir el pas permanent dels vehicles.

Amb una coberta superior de planxa d'acer inoxidable amb acabat raspallat.

Opcional: Amb una corona lluminosa LED, per a una màxima visibilitat gràcies a la seva corona LED vermella/verda, amb funció de semàfor.

S'hi recomana l'ancoratge amb tacs químics, mitjançant tres perns enroscables a la base de la pilona.

Veure més...