Jardinera Lisa

UM1375P

Descripció

Jardinera fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós. Es pot col·locar en elements aïllats o en grups. Ancoratge recomanat: Secundat pel seu propi pes.

Veure més...