Scuab

VBA30

Descripció

Està fabricat en cautxú reciclat amb bandes grogues de cautxú integrades en la peça per vulcanització. Producte ecològic.
Respectuós amb el medi ambient. No contaminació acústica i insonor al pas de vehicles. Gran robustesa, absorbent d'impactes, alta resistència a l'abrasió, ozó i raigs UV.

És de fàcil instal·lació, el coixí porta incloses les volanderes de subjecció dins de la mateixa peça de cautxú.

Scuab està recomanat per a la regulació de la velocitat en àrees residencials, zones comercials, escolars, etc...

 

Veure més...