Paperera Minsk-V

PA612V

Descripció

Cubeta i estructura en acer zincat i pintat. Cubeta amb sistema d’aro abatible per a la bossa d’escombraries. Peus de fosa dúctil.

Imprimació d'epoxi i pintura de polièster en pols, peus i cubeta de color oliva. Peus amb doble tractament anticorrosiu pintats al forn.

Ancoratge recomanat: Base d’anclatge triangular amb forats per a la seva fixació al terra, mitjançant 3 cargols M8, no subministrats.

Veure més...