One

JPIN01

Descripció

Col·lecció de jocs infantils fabricada amb materials sense manteniment, amb l’innovador pilar d’extrusió mixta a base d’alumini i polímer, els esgraons en alumini d’una sola peça o les plataformes de polímer anti lliscant. Una industrialització perfecta per a una col·lecció on no s’ha escatimat ni un detall de disseny.

L’usuari trobarà jocs inclusius en cada detall.

Estructura, extrusió mixta. Pilars de 90x90 de polímer pintat en massa amb ànima d’alumini extruït.
Grapes prefixades a la posició correcta, que faciliten el muntatge del joc.

Panells, HDPE: Polietilè de alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i als que no els afecta la corrosió. Per la seva capacitat d’elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la ruptura.

Plataformes, plàstic: terra conformat en polietilè de alta densitat amb superfície anti lliscant i forats per evacuació de l’aigua.

Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.


- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017 Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Veure més...