L'Aeroport de Barcelona-El Prat equipat amb jardineres de formigó prefabricat color gris granític de gran resistència al vandalisme.