Projectors Milan RGB per la il·luminació exterior de la Cinglera del Capelló de Capellades amb l'objectiu d'optimitzar i millorar els recursos energètics i posar en valor l'important patrimoni natural i cultural de la zona.

Capellades ha efectuat accions de millora de l’eficiència energètica i condicions de seguretat a la Cinglera del Capelló.

D’aquesta manera, la il·luminació s’ha adequat dins d’uns paràmetres d’eficiència energètica i sostenibilitat, seguint les recomanacions d’un estudi energètic elaborat per la Diputació de Barcelona.

El projector MILAN RGB de BENITO NOVATILU ha estat el producte escollit pel projecte per les seves altes i immillorables prestacions: alta eficiència (fins 140 lm/W reals), doble cavitat, 4 grups de LEDs RGBW, control de regulació independent per a cada color mitjançant protocol DMX-512 i gran robustesa a vibracions 5G.