L'Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres per a millorar i optimitzar l'enllumenat exterior de l'estadi Miquel Coromina Moretó.

L’actuació ha permès substituir els focus d’halogenurs metàl·lics que generaven una important contaminació lumínica en punts elevats de Banyoles propers a l’estadi per projectors Apolo 1000W LED de BENITO NOVATILU. Es tracta de projectors sense contaminació lumínica, amb un excel·lent rendiment lumínic i un nou sistema de regulació. Així s’aconsegueix una millor eficiència en l’enllumenat i un estalvi econòmic, reduint la despesa a més de la meitat.

Amb aquest projecte, a més, es millorarà la qualitat de la il·luminació, amb òptimes condicions d’uniformitat de l’enllumenat.