Acabada la instal·lació de pilones flexibles amb LED Solar als passos de zebra de la ciutat amb l'objectiu d'augmentar la seguretat dels vianants, alertant als conductors de la presència de passos elevats.

L’Ajuntament de Vic ha acabat d’instal·lar pilones flexibles lluminoses intermitents amb tecnologia LED als passos de vianants de la travessia, ja que són els que suporten un major flux de trànsit.

Aquesta mesura pretén augmentar la seguretat dels vianants, alertant els conductors de la presència de passos de zebra en hores de baixa visibilitat.

Acabada la instal·lació de pilones flexibles amb LED Solar als passos de zebra de la ciutat amb l'objectiu d'augmentar la seguretat dels vianants, alertant als conductors de la presència de passos elevats.

L’Ajuntament de Vic ha acabat d’instal·lar pilones flexibles lluminoses intermitents amb tecnologia LED als passos de vianants de la travessia, ja que són els que suporten un major flux de trànsit.

Aquesta mesura pretén augmentar la seguretat dels vianants, alertant els conductors de la presència de passos de zebra en hores de baixa visibilitat.