El municipi de Berga ha instal·lat pilones de la gamma Hflex fabricades en poliuretà, amb flexibilitat total 90º i enllumenat LED.