Instal·lades les pilones automàtiques per protegir la seu del ministeri de defensa al Passeig de la Castellana de Madrid.

Es tracta de pilones d’alta seguretat que hem fabricat amb tub de 13mm de gruix en acer inoxidable, hidràuliques (ús intensiu, seguretat negativa per tant en cas de tall de corrent elèctric, les pilones no baixarien) i amb corona lluminosa LED vermell-verd.

Aquestes pilones són capaces de protegir unes instal·lacions tan sensibles com les d’un Ministeri del Govern d’Espanya, i s’han instal·lat en tots els accessos, tant entrades com sortides.

Fabriquem seguint uns estrictes control de seguretat.

La nostra experiència i recerca constant han donat lloc a una gamma de pilones capaces de satisfer totes les demandes.